نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
اخبار و اطلاعیه ها

تلفن های مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک دانشگاه ِبا سایر تلفن های داخلی دانشگاه شبکه گردید
1 تیر 1396
به استحضار می رساند با راه اندازی یک دستگاه مرکز تلفن IP Base تلفن های مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک دانشگاه با سایر تلفن های داخلی دانشگاه شبکه گردید و از این پس همکاران محترم و ارباب ادامه...