نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
اکانتینگ خوابگاه ها

سيستم حسابرسي جداگانه براي اينترنت خوابگاه‌ها راه اندازي گرديده است و به زودي شناسه کاربري اينترنت دانشکده در خوابگاه قابل استفاده نخواهد بود. تعريف شناسه هاي جديد به منظور جداسازي سهميه و هزينه هاي مصرف اينترنت دانشجويان در دانشکده و خوابگاه‌ها انجام شده است و زمان فعال شدن شناسه هاي جديد بصورت جداگانه به ساکنين هر يک از خوابگاه‌ها از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي اطلاع رساني خواهد شد.

لطفا جهت استفاده از اينترنت در خوابگاه، از گذرواژه و رمزعبور مطابق جدول زير استفاده نماييد. لازم به ذکر است که مرکز فناوري اطلاعات دانشگاه مقداري شارژ به صورت رايگان و ماهيانه براي دانشجويان خوابگاهي منظور مي نمايد. در صورت نياز به حجم ترافيک بيشتر، آنها ميتوانند از طريق سايت account.shirazu.ac.ir اقدام به خريد ترافيک اينترنت از قرار هر گيگابايت به مبلغ 1800 تومان نمايند.

مقطع میزان شارژ اینترنت رایگان گذرواژه رمز عبور اولیه
دکترا 5 گیگا بایت در ماه شماره دانشجویی-dp کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره
کارشناسی ارشد 4 گیگا بایت در ماه شماره دانشجویی-dm کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره
کارشناسی 3.5 گیگا بایت در ماه شماره دانشجویی-db کد ملی بدون صفر اول و بدون خط تیره

توجه:

-توصیه میشود در اسرع وقت از طریق سایت account.shirazu.ac.ir اقدام به تغییر گذرواژه نمایید، در غیر اینصورت مطابق سایت راهنما، سیستم پس از مدتی گذرواژه های اولیه یا ساده را تغییر خواهد داد.

-ازمهرماه 94 در ابتداي هرماه شارژهاي استفاده نشده از ماه قبل سوخته و سهميه ماه جديد واريز ميگردد بنا بر اين امکان ذخيره و انباشته شدن شارژ يک ماه به ماه بعد وجود ندارد.