نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
سوالات متداول سامانه ی اداری و مالی

سمت من تغییر کرده است. برای ثبت در سیستم اتوماسیون اداری چه اقدامی باید صورت گیرد؟
برای ثبت در سیستم باید به صورت مکتوب به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاع رسانی شود.
برای درج امضا در سیستم اتوماسیون اداری چه مراحلی باید انجام دهم؟
فرم نمونه امضا را تکمیل نمایید و به همراه امضا رییس واحد و یا یک نامه از طرف رییس واحد جهت درج امضا، به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نمایید.
رمز عبور خود را فراموش کرده ام، چگونه میتوانم رمز عبور جدید دریافت کنم؟
با شماره ی 3907 تماس گرفته شود. در صورت عدم پاسخ گویی کارشناس مربوطه، اطلاعات خود را اعم از نام کاربری، کد ملی و شماره ی تماس خود را بدهید، تا با شما تماس گرفته شود.
نام کاربری خود را فراموش کرده ام، چگونه نام کاربری خود را دریافت کنم؟
با شماره ی 3907 تماس گرفته شود، در صورت عدم پاسخ گویی کارشناس مربوطه، اطلاعات خود را اعم از آدرس ایمیل و شماره ی تماس خود را بدهید، تا با شما تماس گرفته شود.
چرا امکان انتخاب گیرنده ی نامه، وجود ندارد؟
امضا کننده ی نامه را چک کنید، که ایا امضا کننده ی نامه درست انتخاب شده است. در صورت حل نشدن مشکل با شماره ی 3907 تماس گرفته شود.
تنظیمات اتوماسیون اداری دارای مشکل می باشد و نامه ها به درستی دیده نمی شوند، چه اقدامی باید صورت گیرد؟
به وب سایت ictc.shirazu.ac.ir ، قسمت تنظیمات اتوماسیون اداری مراجعه شود. ویا با شرکت نوید پارس تماس گرفته شود. (شماره ی تماس شرکت نوید پارس:07136133923 )
برای کار با سیستم جدید اتوماسیون اداری، از چه آدرس اینترنتی باید استفاده کنم؟
آدرس جدید سیستم اتوماسیون اداری: office.shirazu.ac.ir