نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روزتلفن های مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک دانشگاه ِبا سایر تلفن های داخلی دانشگاه شبکه گردید
1 تیر 1396
به استحضار می رساند با راه اندازی یک دستگاه مرکز تلفن IP Base تلفن های مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک دانشگاه با سایر تلفن های داخلی دانشگاه شبکه گردید و از این پس همکاران محترم و ارباب ادامه...

مرکز تلفن جدید IP Base
22 خرداد 1396
مرکز تلفن جدید IP Base (تحت شبکه )(Voice over IP ) دانشکده هنرو معماری با 12 خط شهری و 128 خط داخلی نصب و راه اندازی شد. ادامه...

برگزاري همايش مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات منطقه 7 كشور در دانشگاه شيراز
1 اسفند 1395
همايش يك روزه ي مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات منطقه 7 كشور در تالار دكتر مصطفوي دانشگاه شيراز برگزار شد . ادامه...

رونمايي از پيام رسان بومي Notice Me در دانشگاه شيراز
17 آذر 1395
براي نخستين بار در دانشگاه ها و مراكز علمي كشور، پيام رسان بومي Notice Me ، به مناسبت روز دانشجو، در دانشگاه شيراز رونمايي شد. ادامه...