نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
ارتباط با ما

آدرس:شیراز ـ خیابان ملاصدرا ـ ساختمان مهندسی شماره ۲ ـ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز ـ کدپستی: ۱۶۵۱۱-۷۱۹۳۶
خطوط اطلاع‌رسانی مرکز: ۳۶۱۳۳۹۰۰
دورنگار: ۳۶۴۷۳۱۰۲ ـ ۳۶۱۳۳۹۳۹
پشتیبانی شبکه خط داخلی : ۲۲۲۲
ایمیل: webadmin@shirazu.ac.ir