نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
سوالات متداول هاست و دامین

درخواست host وdomain دانشگاه شیراز را دارم،چگونه می توانم دریافت کنم؟
فرم درخواست استفاده از host وdomain را به مرکز ارسال کنید.