نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز
مدیران پیشین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی تحصیلات
دکتر معیریدکترای مکانیک
دکتر تاجبخشدکترای شیمی
دکتر جمشیدیدکترای برق
دکتر پژومنددکترای کامپیوتر
مهندس بن‌عباسمهندس کامپیوتر
دکتر اقبالی دکترای کامپیوتر
دکتر هوشیاردکترای مکانیک
دکتر انواردکترای عمران
دکتر علیشاهیدکترای مکانیک
دکتر یعقوبی دکترای مکانیک
دکتر کاتبیدکترای کامپیوتر
دکتر آیت‌اللهیدکترای شیمی
دکتر عبدالعزیز عبداللهیدکترای ریاضی
دکتر محمدحسین شیخیدکترای برق ـ الکترونیک
دکتر علیرضا کشاورز حداددکترای مخابرات سیستم‌ها و شبکه