نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
پشتیبانی شبکه

جهت پاسخگویی فنی شبکه با شماره داخلی 2222 و یا مستقیم 36132222تماس حاصل فرمایید.

ساعت پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 24 و پنج شنبه از ساعت 16 تا 24 می باشد.