نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز


مرکز تلفن جدید IP Base

مرکز تلفن جدید IP Base (تحت شبکه )(Voice over IP ) دانشکده هنرو معماری با 12 خط شهری و 128 خط داخلی نصب و راه اندازی شد.

ظرفیت سیستم فوق به 24 خط شهری و 300 خط داخلی قابل گسترش است و در بستر شبکه داخلی دانشگاه (اینترانت) با تلفن های چهاررقمی دانشگاه شبکه شده است. بنحویکه قابلیت استفاده از پیش شماره 3613 را نیز دارد. این مرکز سرویس های ارزش افزوده بسیار زیادی دارد که بتدریج با ارسال فایل های راهنما مورد استفاده همکاران محترم قرار خواهد گرفت.