نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز


تلفن های مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک دانشگاه ِبا سایر تلفن های داخلی دانشگاه شبکه گردید

به استحضار می رساند با راه اندازی یک دستگاه مرکز تلفن IP Base تلفن های مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک دانشگاه با سایر تلفن های داخلی دانشگاه شبکه گردید و از این پس همکاران محترم و ارباب رجوع عزیز می توانند بدون نیاز به اپراتور به دو مرکز فوق تماس حاصل فرمایند. همچنین از خارج از دانشگاه با اضافه نمودن پیش شماره (3613) می توان با شماره های مذکور تماس گرفت ( پیوست لیست شماره تلفن مرکز مشاوره و مرکز حمل و نقل و ترافیک آمده است)