نکته ی امنیتی روز

توجه داشته باشید که کلمات عبور کوتاه و ساده به راحتی قابل کشف هستند و همچنین کلمات عبوری که بدلیل پیچیدگی و طولانی بودن به سختی توسط کاربر وارد میشوند نیز میتوانند به همین اندازه خطرناک باشند.
نکته ی امنیتی روز
سوالات متداول سامانه صفحه ی شخصی اساتید

چگونه یک صفحه ی شخصی ایجاد کنیم؟
به آدرس:shirazu.ac.ir/faculty، و سپس به لینک “ثبت نام” مراجعه نمایید.
رمز عبور برای ورود به صفحه ی شخصی خود را فراموش کرده ام، چگونه آن را دریافت کنم؟
به ادرس: shirazu.ac.ir/faculty، و سپس به لینک “رمز را فراموش کرده ام” مراجعه نمایید.